O Ymca

znak ymca

YMCA je světová křesťanská organizace mládeže, jejíž anglický název Young Men's Christian Association překládáme jako Křesťanské sdružení mladých lidí. Dnes je YMCA rozšířená po celém světě a s počtem téměř 27 milionů členů je nejpočetnější dobrovolnou organizací mládeže.

Založena byla v Anglii v roce 1844. Její počátky v Československé republice sahají do roku 1920 a jsou spojeny s osobou prezidenta T. G. Masaryka, který YMCA poznal v Americe a přál si, aby existovala i u nás.

YMCA je sdružení necírkevní, které si jako motto zvolilo verš z evangelia sv. Jana „Aby všichni jedno byli", což znamená, že členy YMCA mohou být všichni lidé bez ohledu na národnost, politickou příslušnost, sociální stav, náboženství či rasu, muži i ženy.

Program YMCA je tradičně pestrý. Pozornost věnuje duchovnímu a kulturnímu životu, sportu, skautingu a životu v přírodě, službě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a všem, kteří ve svízelné situaci nemají zůstat sami. Program tvoří i jazykové kurzy, přednášky, debatní kluby a zájmové aktivity technické, výtvarné a společenské.

ymca deti

Prostřednictvím YMCA dochází ke spojení se světem na mezinárodních táborech, seminářích a kongresech.

V současné době má YMCA v České republice okolo 10 000 členů v místních a specializovaných sdruženích. Místní sdružení pro členy podle bydliště, specializovaná sdružení jsou zaměřena na určité věkové, sociální nebo zájmové skupiny členů - na studenty, vícečlenné rodiny, partnerské vztahy v rodinách nebo skauting pro mládež.

V YMCA pracují sportovní, výtvarné, technické, pěvecké nebo jazykové kluby pro děti a mládež. Členové YMCA připravují sociální i humanitární pomocné programy, věnují se i programům pro postižené. Každý rok pořádá YMCA okolo stovky letních táborů pro své členy i veřejnost.

[Hubáček Milan, Skautská stezka]