O skautingu

skaut

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesná výchova mladých lidí. Dalším cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Všechny úkoly skautingu jsou dosahovány neformální výukou ( především hrou) s důrazem na praktické aktivity v přírodě, používáním tzv. skautské metody s programem zaměřeným pro rozličné věkové skupiny, respektující individualitu osobnosti.

Skauting je dobrovolné nepolitické hnutí pro mladé lidi, otevřené pro všechny bez rozdílu původu, rasy nebo víry v souladu s účelem, principy a metodou zakladatele R. B. Powella.

Skauting je životní styl. Životní styl člověka, jež se rozhodnul žít dle skautského slibu a zákona. Zavázal se plnit povinnosti k sobě i k druhým.

Skauting je výchova dobrého člověka a občana cestou lesní moudrosti.

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele lorda Roberta Baden-Powella. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek - vesměs totalitních států (Afghánistán, Andora, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.