Historie Ymca

g. williams

Young Men's Christian Association byla v roce 1844 v Londýně založena mladým obchodním příručím George Williamsem, který s jedenácti přáteli vytvořil sdružení, jehož cílem bylo žít podle křesťanských zásad, s důrazem na vzdělanost, zlepšování sociální situace mladých lidí a smysluplné trávení volného času. Ekumenický charakter hnutí od samého počátku byl nejen v programovém prohlášení, ale i ve skutečnosti, že dvanáct mladých zakladatelů bylo členy různých církví.

V roce 1851 se YMCA rozšířila z Londýna do mnoha míst Anglie, Irska, Skotska a Kanady, Austrálie a Jižní Afriky, po několika letech do Bostonu a dalších míst v USA.

V roce 1855 byla představiteli devíti států světa založena v Paříži Světová aliance YMCA, která formulovala program YMCA v dokumentu zvaném Pařížská báze.

Program Pařížské báze je symbolicky vyjádřen trojúhelníkem, který přetíná břevno s písmeny YMCA. Symbol znázorňuje hlavní znaky harmonické lidské osobnosti, které hnutí svou činností rozvíjí, stránku duchovní, mravní a tělesnou.

znak ymca

Koncem devatenáctého století se YMCA rozšířila prakticky do celého světa, do mnoha států Jižní Ameriky, Asie, Evropy. Dnes sdružuje YMCA 106 států a je největší dobrovolnou, nestátní organizací mladých na světě.

V době první světové války vysílala YMCA pracovníky na bojiště a do zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Obětaví pracovníci YMCA zůstávali s vojáky i po návratu do vlasti a po demobilizaci. Tak přišli v roce 1919 první američtí a kanadští sekretáři s vracejícími se československými legiemi k nám.

t. g. masaryk

Z iniciativy T. G. Masaryka vyslala Světová aliance YMCA v roce 1920 do ČSR dalších 62 sekretářů, kteří u nás zakládali místní sdružení a pomáhali rozvíjet jejich činnost. Během dvou let bylo založeno 14 místních sdružení, byly postaveny tři domy YMCA, šest rozestavěno a založeny tři tábory v přírodě.

V roce 1922 byla YMCA v Československu přijata do Světové aliance YMCA na světovém sjezdu v Kodani.

V roce 1930 měla YMCA 12 domů a působily v ní i některé autonomní svazy, jako akademická YMCA. Před druhou světovou válkou měla YMCA v Československu kolem dvaceti tisíc členů. Je málo známé, že některé sporty, jako košíková, odbíjená, softbal, přišly do Československa prostřednictvím YMCA, kde vyrostla řada sportovců i reprezentantů.

YMCA měla 15 trvalých táborů, na které jejich účastníci vzpomínají dodnes. Heslem táborů bylo „Hájit čisté chování, čistou řeč, čistý sport, poctivou hru - vždy a všude".

Za druhé světové války byla YMCA krátce po vzniku protektorátu zakázána. Mnoho členů YMCA se účastnilo odboje a řada z nich to zaplatila vězením a životem, mezi nimi sekretáři Šimsa, Valenta a Mareš.

Po skončení války obnovila YMCA činnost, ale po puči v roce 1948 byla komunisty znovu zakázána a její majetek předán Svazu komunistické mládeže. V krátkém období pražského jara v roce 1968 -1969 se pokusila YMCA o nové obnovení činnosti, ale „komunisté s lidskou tváří" legalizaci její činnosti odmítli.

V roce 1990 zahajuje YMCA v Čechách svoji činnost počtvrté. Přes ztrátu dvou generací a většiny majetku se znovu pokouší vést mladé lidi ke kultuře ducha i těla, k demokracii, humanitě a toleranci.

[Hubáček Milan, Skautská stezka]