Klubovna - fotky


Kolísko bezpečně poznáte podle viditelné cedule na štítu střechy.

Takhle jej všichni míjejí.

Za vraty.

Vzadu podél klubovny máme posezení s venkovním krbem.

Zeď k sousedům.

Dívčí místnost.

Chlapecká místnost.

Velká místnost, kde se scházíme všichni.

Kuchyňka pro hladové.

zpět