Středisko

spolecne foto

Středisko YMCA-skaut Břeclav sdružuje dva oddíly – 7. oddíl Poutníci (chlapecký) a 8. oddíl Lesní skřítci (dívčí). Jejich skautská historie se datuje od roku 1989 a od té doby prošlo jejich řadami již přes 300 dětí.

Oddíly pracují s chlapci a děvčaty od 7 do 14 let. Děti jsou podle věku rozděleny do skupin – družin. Věkové skupině do 10 let říkáme světlušky a vlčata, starším skautky a skauti. Družinu vede družinový rádce a pomáhá mu podrádce. Rádce je starší 15-ti let a absolvoval tzv. Rádcovský kurz.

Činnost rádců a chod celého oddílu koordinuje dospělý vedoucí – vůdce. Tomu pomáhá oddílová rada složená ze starších členů – oddílových rádců.

Každá družina má jednou týdně ve všední den družinovou schůzku na naší klubovně Kolísko. Na „družinovkách“ děti hrají různé hry, učí se novým dovednostem, sportují, vyrábějí... jednoduše naplňují skautský program.

adršpach foto

Každý měsíc se oba oddíly sejdou na páteční oddílové schůzce. Oddílovky se celý rok nesou v duchu daného tématu (například cestování, zvířata,...) Jednou za čtrnáct dní se o víkendu pravidelně střídají akce oddílové – buď společné, či každý oddíl zvlášť. Většinou jde o jednodenní (někdy dvoudenní) výlety do přírody či do měst, na zajímavá místa nebo jen tak ven, na kolech, vlakem i pěšky. O podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách podnikáme společně vícedenní výpravy do vzdálenějších končin. Tyto výpravy jsou většinou motivovány nějakým zajímavým příběhem. V adventním čase nechybí Vánoční oddílová schůzka a na Štědrý den tradičně chodíme zpívat do Domova důchodců. O vánočních prázdninách jezdí starší členové lyžovat na hory. Završením celoroční činnosti je letní stanový tábor.

Mimo tuto pravidelnou činnost jsou do programu zařazovány i další činnosti podle ročního období a zájmů dětí (koupání v bazénu, zimní cvičení v tělocvičně, bruslení, brigády na klubovně i mimo ni, sportovní turnaje a podobně).

severni pól foto

Na všech akcích je naší snahou vést děti k vzájemnému přátelství a zájmu o druhé, pěstovat v nich kladný vztah k přírodě a naplňovat všechny ostatní myšlenky skautingu.

O všech chystaných i proběhlých oddílových i družinových akcích, novinkách a organizačních věcech informujeme rodiče a členy v našem měsíčníku Zpravodaj, který k nim putuje buď poštou či e-mailem.

Registrační poplatek naší organizace YMCA-skaut činí na rok 100Kč. Hradí se z něj mimo jiné například pojištění členů.

Pro krytí nákladů spojených s provozem klubovny máme po dohodě s rodiči zřízen tzv. „Fond klubovny“. Částka se pohybuje kolem 400Kč ročně a platí se její alikvotní část podle data vstupu do oddílu.